RADY KE KOUPI

Rozetová klika

Rozetové neboli dělené kliky se označují velkým R (hranatá rozeta HR a oválná rozeta OR). Jelikož se většina rozetových klik upevňuje prošroubováním skrz celou tloušťku dveří v místězámku, je potřeba, aby k tomu v zámku byly k tomu určené otvory.

Štítová klika 

U štítových klik je potřeba znát vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče (standardní vzdálenost je 72mm nebo 90mm)                                                                                                   

Upozornění: Jelikož otvory do štítových klik vyrážíme na objednávku, je nutné, aby znal zákazník typ a roztečotvorůpři zadávání objednávky. Pokud zákazník objedná nesprávný typ a roztečotvorů, nemusí být výměna za správný typ a roztečsamozřejmostí. 

 

                                                                                                                                

Klika s koulí 

U klik s koulí je potřeba uvést všechny předešlé údaje a navíc upřesnění, zda se jedná o kliku pravou nebo levou. Pro levou kliku užíváme zkratku LI a pro pravou RE. Dále je potřeba uvést, zda se jedná o kouli pevnou nebo otočnou. 

 

Typy otvorů

BB - zkratkou BB označujeme otvor pro interiérový klíč(dózický)  

PZ - zkratkou PZ označujeme otvor pro vložku (fabku)

WC - zkratkou WC označujeme otvor pro WC sadu s vmontovaným klíčem (k WC saděje   potřeba zámek se spodním čtyřhranným otvorem 6x6 mm)

                                                                               

Záruční podmínky

Záruka na výrobky uvedené v katalogu je dva roky od data prodeje vyznačeného na daňovém dokladu. Na speciálněoznačené výrobky je poskytována prodloužená záruka na 3 nebo 5 let.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku nesprávným ošetřováním a na opotřebování výrobku používáním. Záruka se též nevztahuje na výrobky,

které byly po zakoupení dodatečněupravovány zákazníkem nebo jeho montážníkem.

Výměna zboží

Při jakémkoliv nároku na výměnu nebo reklamaci zboží žádáme zákazníky, aby jednotlivé díly zabalili tak, aby nedošlo k jejich dalšímu poškození.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že budete s naším zbožím a službami spokojeni.

Péče o povrch

Na čištění nebo ošetřování nepoužívejte žádné agresivní chemikálie a čistící prostředky. Čistěte jen měkkým vlhkým hadříkem. Výrobky montujte až po vymalování stěn mistnosti, po natření oken, dveří, podlah atd.

Ceny

Ceny klik jsou v katalogu uvedeny za kompletní sadu v Kčbez DPH a také v Kčs DPH.

Při koupi zboží v hodnotěnižší než 2500 Kčbez DPH po slevěje k ceněpřipočteno přepravné ve výši 100 Kčbez DPH (neplatí v případěosobního odběru) .

Při koupi zboží v hodnotěvyšší než 2500 Kčbez DPH po slevěje přepravné zdarma.